Wat is acupunctuur?

Acupunctuur is een Oosterse geneeswijze uit de traditionele Chinese geneeskunde (T.C.M).  Zowel in China als in Japan en andere Oosterse landen wordt acupunctuur al eeuwenlang toegepast.

 

Door het aanprikken van acupunctuurpunten (met zeer dunne steriele wegwerpnaalden) worden de energiestromen in de meridianen hersteld en in balans gebracht, hierdoor verdwijnen de (pijn)klachten.

Vele acupunctuurpunten liggen in de buurt van de Westerse gekende zenuwbanen, maar ze doorkruisen het hele lichaam en vormen een netwerk.

Acupunctuur werkt holistisch en streeft naar een natuurlijk genezingsvermogen van lichaam en geest. In de traditionele Chinese geneeswijze wordt er rekening gehouden met de drie kostbaarheden: SAN BAO. Dit wil zeggen hemel-mens-aarde. Deze drie staan in onderlinge relatie met elkaar en houden elkaar in balans.

Lees meer

In zijn boek over Applied Channel Theory in Chinese Medicine vergelijkt Dr. Wang Ju-Yi de meridianen met een netwerk van energiebanen.

 

Deze verbinden de interne organen met elkaar. Dit netwerk brengt verschillende systemen tezamen: musculo-skeletaal, digestief, lymfatisch, nerveus en hormonaal systeem werken coherent en vormen reactief één geheel. Hierdoor kan men zich aanpassen aan veranderingen in de externe omgeving.

 

De meridianen zijn te vergelijken met rivieren die de weefsels irrigeren en voeden. Wanneer een meridiaan geblokkeerd is (stagnatie van bloed en of Qi=energie) – te vergelijken met  een rivier vol met takken van gevallen bomen– kan men pijn ervaren. Door slechte circulatie van bloed en vloeistoffen, kunnen afvalstoffen onvoldoende worden afgevoerd. Er ontstaat een ‘dam’ denk maar aan een beverdam. Hierdoor kan er beschadiging in de weefsels ontstaan en zwelling en pijn worden uitgelokt.

 

Wanneer een meridiaan te weinig Qi- beweging heeft door een deficiëntie, te vergelijken met een rivier met te weinig water en stroming, kunnen er zwaktes optreden zoals problemen met de immuniteit, vermoeidheid,… Acupunctuur kan helpen.

 

Buiten de 12 hoofdmeridianen (JingMai) zijn er ook 8 extrameridianen, collaterale (Luo’s), divergente en spiermeridianen (JingJin). Deze hebben alle hun specifieke eigenschappen. Acupunctuur kan helpen om de functie van de organen te herstellen of te verbeteren. Na behandeling met acupunctuur zullen pijn- en ontstekingsklachten verdwijnen doordat er chemische en hormonale stoffen vrijkomen.

 

Acupunctuur wordt niet alleen toegepast bij pijnbestrijding. Zo kan acupunctuur ook worden aangewend ter bestrijding van maag-en darmproblemen, stress & vermoeidheid, slaapproblemen, infertiliteit,… Acupunctuur wordt door de WHO (Wereldgezondheidsorganisatie)  officieel erkend.