Ziektebeelden

Acupunctuur bij pijnklachten

Wat is pijn?

 

Oosters gezien is pijn = een gebrek aan vrije beweging van de Qi (energie). Pijn is een alarmsignaal die aangeeft dat er iets niet juist zit; niet goed functioneert. Pijn kan zich situeren ter hoogte van de spieren en gewrichten, de organen, het centrale zenuwstelsel.

 

Al eeuwenlang wordt in de traditionele Chinese geneeswijze acupunctuur toegepast om pijn te verlichten en te verhelpen. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen acute en chronische klachten.

Lees meer

Bij acute pijnklachten wordt vaak van op afstand* geprikt via specifieke antieke shu punten. Deze punten hebben energetisch zeer sterke kwaliteiten en zorgen ervoor dat de energiedisbalans in ons meridianen systeem hersteld wordt. Een stagnatie of blokkade van energie geeft pijn. Door middel van acupunctuur wordt de circulatie van ‘Qi’ bevorderd.

 

In geval van acute hoofdpijn zal de acupuncturist bepalen welke meridiaan moet worden behandeld. Door het toepassen van acupunctuur op punten die zich op een andere locatie bevinden dan daar waar de pijn ervaren wordt  (= prikken op afstand*) zal de klacht kunnen worden verholpen. Geschikte punten bevinden zich vaak ter hoogte van de voeten.

 

In geval van maagklachten met zuuroprispingen : wordt niet enkel op de buik geprikt, maar ook ter hoogte van het onderbeen en/of voet.

 

Bij chronische klachten wordt meestal ter hoogte van het letsel zelf geprikt.

Acupunctuur bij stress

In onze Westerse maatschappij is stress vaak een belangrijke factor bij zowel lichamelijke- als mentale klachten. De prestatiedruk is enorm en dit zowel tijdens het werk als in de sociale leefwereld. Op het werk gaan velen gebukt onder stress als gevolg van een toenemende werkdruk. Maar ook los van het werk, is er zelfs in het weekend nauwelijks tijd voor ontspanning. Dit is zeker zo wanneer het hele weekend in functie van de kinderen wordt gepland. Hierdoor geraakt men uit balans, met slecht slapen, stress en vermoeidheid tot gevolg.

 

Acupunctuur is een ideale manier om de gestresseerde geest te kalmeren en de orgaanfuncties te herstellen. Hierdoor voelt men zich beter en wordt men minder vlug ziek.

 

Acupunctuur bij vermoeidheid

Vermoeidheid is normaal na fysieke inspanning. Deze vermoeidheid zal dan ook spontaan verdwijnen na rust. Wanneer men echter al vermoeid is bij de geringste inspanning of de vermoeidheid blijft aanhouden, dient men op zoek te gaan naar de oorzaak ervan.

 

Wanneer geen duidelijk Westers ziektebeeld aanwezig is – zoals bloedarmoede of immuniteitsziektes – kan acupunctuur zeer waardevol zijn. In de traditionele Chinese geneeswijze wordt vermoeidheid als een leegte beschreven. Dit kan zich manifesteren in een tekort aan ‘vitale substanties’ zoals

Qi=energie, Xue=bloed, YinYe= lichaamsvloeistoffen, yin of yang.

Lees meer

Hoe ontstaat leegte?

 

In de TCM wordt leegte veroorzaakt door een slechte energiestroom of stagnatie van bloed. Als gevolg hiervan kunnen o.a. spierkrampen, spierspanningen, alsook slaapproblemen, negatieve emoties, …, optreden.

 

Via acupunctuur kan het energetisch evenwicht alsook de circulatie worden hersteld met een vernieuwde vitaliteit tot gevolg.

Acupunctuur bij slapeloosheid

In onze Westerse samenleving kan stress als gevolg van bijvoorbeeld een onophoudelijke prestatiedruk en tijdsgebrek, slaapproblemen veroorzaken.

 

Ook een tekort aan ontspanning – veroorzaakt door bijvoorbeeld TV-kijken, intensief gebruik van de computer en andere bezigheden –  kan er toe bijdragen dat de slaapkwaliteit vermindert. Niet alleen het inslapen wordt een probleem, maar ook het doorslapen. Zelfs kinderen zijn onderhevig aan slaapstoornissen.

 

Een niet onbelangrijke factor van slapeloosheid is het tijdstip waarop de avondmaaltijd wordt genuttigd. Door op een te laat uur nog een maaltijd te nuttigen is de maag nog vol waardoor een slechte nachtrust wordt ervaren.

 

Opdat de slaapkwaliteit verbetert, is het belangrijk om voldoende te bewegen. Bewegingsvormen zoals meditatie, yoga, tai-chi , Qigong, zijn hiertoe uitermate geschikt.

 

Een gezonde voeding – volgens de traditionele Chinese geneeswijze is dit volgens de vijf elementen (hout, vuur, aarde, metaal , water) – verbetert eveneens de slaapkwaliteit.

 

Kortweg : leven volgens de 24u-energiecyclus (volgens de Chinese geneeswijze) zorgt voor een goede nachtrust.

 

In de acupunctuur kunnen slaapstoornissen worden behandeld zonder dat nadelige neveneffecten optreden zoals deze na inname van medicatie.

Lees meer

Slapeloosheid of insomnia wil zeggen dat men al gedurende lange tijd slecht slaapt.

 

De acupuncturist stelt specifieke vragen volgens de traditionele Chinese geneeswijze en maakt een energetisch bilan op. Hierbij wordt nagegaan wat de oorzaak is van het onevenwicht in de yin-yang balans ; « Is er een leegte of een volte? ». Bij vrouwen kunnen er slaapproblemen ontstaan tijdens de menopauze door het nachtzweten. Zij hebben te weinig yin (vloeistoffen) waardoor de yang tijdens de nacht warmteopwellingen kan geven.

 

Een manier van werken bij slaapproblemen is het behandelen via de extrameridianen waarbij 2 belangrijke parameters worden gebruikt: de diepte en de lengte van de slaap. Deze bepalen welke extrameridianen zullen gebruikt worden en welke acupunctuurpunten er mede geprikt zullen worden.

 

Via acupunctuur is er direct resultaat: de patiënt zal sneller inslapen of doorslapen. De oorzaak van het slecht slapen wordt behandeld en niet alleen de symptomen. Er wordt buiten het prikken voor slapeloosheid ook voedingsadvies en advies omtrent goede levensgewoonten aangereikt.

Acupunctuur bij gynaecologische problemen

Menstruatie klachten zoals pijn, PMS, …kunnen aangepakt worden met acupunctuur. Niet zwanger geraken zonder enige functionele oorzaak kan behandeld worden. Stress, slechte voedingsgewoontes,… zijn dikwijls de oorzaak. Stress en vermoeidheid putten onze meridianen uit waardoor er geen energie, geen reserve meer is.

 

Acupunctuur als ondersteuning bij IVF kan helpen. Acupunctuur tijdens de zwangerschap kan een goede ondersteuning zijn. Na de bevalling is acupunctuur heilzaam voor een snellere recuperatie.

Acupunctuur bij hooikoorts, sinusitis & astma

Deze hebben meestal gelijkaardige ziekte patronen. Bij een verlaagde weerstand zijn we gevoeliger om allergieën, neus-en ademhalingsproblemen te krijgen.

 

Hoe komt dit volgens de Chinese geneeskunde?

 

Niet alleen omgevingsfactoren (slechte luchtkwaliteit, klimatologische omstandigheden,…) spelen hier een rol. Stress, slechte voedingsgewoonte, zwak darmsysteem, zwakke constitutie hebben hun bijdrage tot het ontwikkelen van hooikoorts, sinusitis & astma.

 

De Wei Qi is onze verdedigingsenergie die ervoor zorgt dat we worden beschermd tegen invloeden van buiten uit. Als er te weinig Wei Qi aanwezig is zullen externe pathogene factoren (koude, wind, damp, hitte,…) gemakkelijker kunnen binnendringen in ons lichaam en ons ziek maken. We worden gevoeliger voor  pollen, virussen en bacteriën.

 

Wat doet de acupuncturist? Hij gaat werken op de spijsvertering om meer Qi te kunnen aanmaken. Hij gaat de longen en de nieren versterken zodanig dat er genoeg stoom naar de longen kan. Zo kan er beter Wei Qi door de huid en spieren lopen.

Lees meer

Wei Qi (=defense qi) wordt gedragen door de spiermeridianen. De oorsprong van de Wei Qi is nier yang.

 

Het reguleert de poriën, bevochtigt de huid en spieren, stroomt tussen de huid en de spieren, verwarmt en voedt het lichaam.

 

Voor de symptomen zoals hooikoorts, sinusitis & astma kan er seizoensgebonden geprikt worden.  Als hooikoorts in de lente optreedt zal er in de herfst geprikt worden om in de lente gezond en krachtig te zijn zodat hooikoorts niet kan optreden. Indien deze in de zomer optreedt zal in de winter moeten behandeld worden.